Prosincový Architecture Billings Index hlásí další pokles

Prosincový Architecture Billings Index hlásí další pokles

Vypadá to, že nedávný pokles faktur za architekturu měřený indexem fakturace za architekturu (ABI) AIA se rýsuje jako trend. Zatímco říjen a listopad 2022 zaznamenaly pokles skóre na 47,7 a 46,6 (jakékoli skóre pod 50 znamená pokles fakturace). Dnes měsíční zpráva zveřejněná profesní organizací za prosinec také oznámila pokles skóre, které za poslední měsíc roku dosáhlo 47,5, což ukazuje na míru poklesu, která se oproti listopadovému měření mírně zlepšila.

„Navzdory silnému růstu tržeb v loňském roce mají architektonické firmy skromná očekávání ohledně obchodních podmínek v nadcházejícím roce,“ řekl hlavní ekonom AIA Kermit Baker. “S výsledky ABI za celé čtvrté čtvrtletí roku 2022 v záporných hodnotách se koncem tohoto roku očekává zpomalení stavební činnosti, i když hloubka poklesu zůstává nejasná.”

V měsíci prosinci zaznamenala poptávka po nových projektech nárůst, jak je uvedeno ve zprávě se skóre 52,3, nicméně údaje z průzkumu shromážděné od odpovídajících firem hlásily pokles nových smluv o designu, indikovaný skóre 49,4, což naznačuje, že zájem je v nových projektech, ale zatím se neuplatňují. Tato data vycházejí ze silného růstu za 20 měsíců, kdy se architektura i stavebnictví vzpamatovaly z měsíců pandemického klidu a problémů s dodavatelským řetězcem.

Kromě hlášení celostátního skóre je každý měsíc zpráva AIA rozdělena podle regionů. Severovýchod v listopadu vykázal největší pokles fakturace ze všech čtyř krajů s nízkým skóre 42,4. V prosinci se skóre zvýšilo, a to zejména, na 46,5, ale stále zůstává pod 50. Regionem vykazujícím nejnižší počet faktur v prosinci byl Západ se skóre 45,5.

Zatímco listopad zaznamenal nárůst fakturace na jihu se skóre 50,5, toto skóre podle očekávání nabralo obrat v prosincové zprávě přicházející na 48,6. Na Středozápadě se billings index mírně zvýšil na 49,4 z listopadových 47,6.

Stejně jako u regionálních ukazatelů došlo i v sektorovém členění ke snížení skóre ABI, přičemž nejnižší byla rezidence pro více rodin, a to 44,3. Institucionální a komerční/průmyslové sektory vykazovaly po většinu roku 2022 silné skóre, ale v posledním čtvrtletí roku se značně propadly se skóre 47,3 a 45,2. Jediným sektorem, který zaznamenal nárůst ve fakturaci, byla smíšená praxe, která vykázala silné skóre 54,8.

S rokem 2022 – rokem relativně silného ekonomického růstu, navzdory rostoucí inflaci – za námi, jak uvedl Baker, se teprve uvidí, jak se architektům povede v roce 2023.

Prosincový Architecture Billings Index hlásí další pokles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top